Manastir Tvrdoš

Manastir Tvrdoš nalazi se na desnoj obali Trebišnjice u mjestu Tvrdoš, 4 kilometra od Trebinja. Manastir je posvećen Uspenju Presvete Bogorodice.

Prema narodnom predanju, manasti je podigao car Konstantin i njegova majka Jelena. Pošto je manastir srušen i skoro napušten, srpski kralj Milutin počinje njegovu obnovu, kao svoje zadužbine, krajem 13. ili početkom 14. vijeka.

1509. godine, potpunu obnovu izvršio je mitropolit Viserion I  a 1517. godine dubrovački živopisac Vice Lovrov je oslikao freskama manastir.

Manastir je dva vijeka bio sjedište Humsko-Hercegovačke ili kako se tada zvala Trebinjske mitropolije.

Za vrijeme ratovanja Svetog Saveza, rata između Mletaka i Turaka, mletačka vojska se utvrdila u manastiru Tvrdoš. Međutim, 1694.,  pod pritiskom turske vojske morali su se povući iz Tvrdoša a prilikom povlačenja su crkvu i cijeli manastir minirali i digli u vazduh. Tadašnji monasi tvrdoški prešli su u Savinu gdje su podigli novu bogomolju.

Manastir je nanovo obnovljen 1928. godine a zadužbinar je bio Nikola Runjevac. Intezivnu obnovu i preporod manastir doživljava 1955. godine a ta obnova traje do danas.

Ostaci starog manastira, tj. temelji crkve koja datira iz 4. vijeka vidljivi su i danas kroz dio staklenog poda koji je urađen u manastirskoj crkvi. Takođe, oko i u samom manastiru vidljivi su ostaci drugih manastirskih građevina – konak, kelije, podrum, kula kao i odbranbeni zid koji je okruživao cijeli manastir.

Istoriju manastira Tvrdoš prati i tradicija pravljenja manastirskog vina.

U kompleksu manastira pronađen je podrum iz 15. vijeka na čijim zidovima se vide tragovi vina, što pokazuje da su ondašnji monasu tu skladištili vino.

Posle obnove manastira, obnovljenja je i proizvodnja vina. Vino manastira Tvrdoš je sada postalo jedno od najčuvenijih hercegovačkih vina, a to potvrđuju i brojna međunarodna priznanja.

Ipak, i pored najsavremenije tehnologije i novih podruma, čuveno “Tvrdoško crno” i dalje se čuva na starinski način – u hrastovim bačvama u starom manstirskom podrumu iz 15. vijeka.

Wikipedia 
Podrumi manastira Tvrdoš
Advertisements

One thought on “Manastir Tvrdoš

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.